A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Zespół Szkół w Karczewie
Zespół Szkół w Karczewie
BIP.gov.pl

  Organy Szkoły

  DYREKTOR mgr Ewa Kowalik

  Zastępca dyrektora mgr Iwona Wyrwas

  Samorząd ucznów

  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd może przedstawić poprzez opiekuna dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej lub radzie szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
  Przewodniczaca Samorządu Uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - 

  Rada Rodziców

  1. Anna Żebrowska --- Przewodnicząca Rady Rodziców

  2. Agnieszka Szostak --- Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

  3. Marian Jędrych --- Skarbnik Rady Rodziców. 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Igor Podeszfiński
  Publikacja dnia: 08.03.2016
  Podpisał: Igor Podeszfiński
  Dokument z dnia: 08.03.2016
  Dokument oglądany razy: 713
MegaBIP free (2.09)